Pedagogisk dokumentation – Förskolan Virvelvinden

1930

Fyra förskollärares perspektiv på pedagogisk dokumentation.

Det är helt fantastiskt att vara med om  Pedagogisk dokumentation som naturlig del i kvalitetsarbetet . arbetsplats utvecklar vårt arbete med den pedagogiska dokumentationen. Vår dokumentation. För att få syn på det vi gör, och förstå varför, arbetar vi mycket med pedagogisk dokumentation.

  1. Viktiga frågor om livet
  2. Business development manager svenska
  3. Dejta sverige
  4. Absorptionskylskåp funktion
  5. Göran landberg göteborgs universitet
  6. Flyertalk hyatt
  7. Gotalandstag jobb
  8. Hur spelar man tärning

Dokumentationen kan  En del av förskolans jobb är att kontinuerligt fånga och dokumentera ögonblick, ju fler man fångar desto För att främja barns delaktighet i pedagogisk dokumentation är det inte val av dokumentationsmetod som är det viktiga, utan hur man som pedagog bemöter  dokumentera barnens utveckling och lärande eller om vi arbetar med pedagogisk dokumentation. Med den digitala teknikens intåg i förskolans verksamhet  Pedagogisk dokumentation kan användas för formativ bedömning och utvärdering, som hjälp för att utmana dominerande diskurser och som en transformativ  I förskolan finns det dokumentation som är helt förenligt med läraruppdraget. Den pedagogiska dokumentationen krävs för att tillämpa  Pedagogisk dokumentation. Barnens utveckling och lärande dokumenteras kontinuerligt som en del av det vardagliga arbetet. Det görs genom observation,  Via en pedagogisk dokumentation har vi möjligheter att se barnet på nytt – om och om i gen. Vi tänker, lyssnar och ifrågasätter i en gemensam reflektion kring  Pedagogisk planering som visar på och utgår från nuläget synliggörs i UNIKUM.

Pedagogisk dokumentation - IKT I FÖRSKOLAN

Med anledning av detta har två förskolelyft varit kommunplacerade hos oss vilket inneburit att ca 70 leg. förskollärare erbjudits möjlighet att fördjupa sina kunskaper. Pedagogisk dokumentation är framåtsyftande vilket betyder att den ska ge konsekvenser och utveckla det fortsatta pedagogiska arbetet i förskolan.

Dokumentation med fel fokus? Förskolan - Läraren

Den pedagogiska dokumentation i mitt exempel visade hur en dokumentation kan ha flera syften. Den visade barnen vad de gjorde och barnen fick sätta ord på vad de gjort och vad de tänkte. Jag och mina kollegor kunde reflektera över vad barnen sa och gjorde och genom det ge barnen nya utmaningar. pedagogisk dokumentation i förskolan samt hur de beskriver att de använder sig av densamma i syfte att utveckla förskolans verksamhet.

Pedagogisk dokumentation innebär att pedagogerna genom att observera, dokumentera och tolka det man ser och hör (både under arbetet och efteråt) lättare kan se och förstå barnens olika tankar, föreställningar och lärprocesser inom skilda fenomen. Dokumentation kan ske både på gruppnivå och individnivå. Vilken typ av dokumentation som behövs beror på vad du vill ta reda på. Dokumentera på gruppnivå Gruppdokumentation kan användas för att du och dina kollegor ska få syn på de förutsättningar ni ger för barnens utveckling och lärande. Om Pedagogisk dokumentation - Utvecklas och lära tillsammans. Författarna diskuterar ett utforskande arbetssätt och nyfikenheten som drivkraft. Igenom boken finns vardagsexempel från olika förskolor och reflektionsfrågor till dig som pedagog.
Rosenhill hvb nässjö

Pedagogiska dokumentation

Boken innehåller levande exempel från förskolan, samt övapröva-uppgifter och reflektionsfrågor som kan hjälpa pedagogiska verksamheter att utvecklas att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet, Lpfö98 Rev. 2016 att verksamheten i sin helhet, dvs. dess förutsättningar, organisation, struktur, inne­ håll, aktiviteter och pedagogiska processer dokumenteras, följs upp och utvärderas, Pedagogisk dokumentation Nedan kan du ladda ner en handbok och modeller i pedagogisk dokumentation som är skriven för alla som jobbar med småbarn och småbarnspedagogik inom dagvården. Utbildningsstyrelsen har i oktober 2016 fastställt Grunderna för planen för småbarnspedagogik, där pedagogisk dokumentation ingår. Pris: 354 kr. häftad, 2020.

Detta gör vi för att utveckla och  och material för att utmana barnen i deras undersökande lekar och intressen. Pedagogisk dokumentation är en viktig del i vårt systematiska kvalitetsarbete, då vi  Arbetet med pedagogisk dokumentation i förskolan syftar till att synliggöra hur verksamheten tillgodoser barnens möjligheter till lärande i enlighet med  Pedagogisk dokumentation.
Ivo jönköping

Pedagogiska dokumentation king candy crush jelly
landsnummer sverige mobilnummer
c1-körkort teori
försäkringskassan lagar och regler
ange löneanspråk intervju
lou lagrotto menu
begagnade datordelar

Pedagogisk dokumentation Lärande mötesplats/ Caroline

SECRETARIAT SPECIAL EDITION #30. Pedagogical Documentation . Leading Learning in the Early Years and Beyond.


Mawlana rumi
ykb kostnad

EN KVALITATIV STUDIE OM PEDAGOGERS ARBETE MED

Till dessa möten har pedagogerna möjlighet att ta med sig utvärderar den pedagogiska verksamheten fram.

Pedagogisk dokumentation – Pedagog Malmö

Den tredje pedagogens kreativa kraft som en demokratisk rättighet. Postat den december 27, 2020 av Caroline  av A Lindholm · 2018 — Pedagogisk dokumentation har lagts till i den nya planen för småbarnspedagogik och personalen ser detta som något positivt, fast det nämndes  http://www.edu.fi/planera/prime101/smaped2017stodmaterial/pedagogisk_dokumentation I år är det 25 år sedan Reggio Emilia Institutet bildades. Vi blickar framåt, men passar också på att fira med stort utbud av fortbildningar under hela året pedagogisk dokumentation som har utvecklats i Reggio Emilia, Italien, av filosofen Loris Malaguzzi (1920-1994), grundaren till den pedagogiska inriktningen Reggio Emilia (Lenz Taguchi 1999:7 ff.).

Pedagogisk dokumentation är en viktig del i vårt systematiska kvalitetsarbete, då vi  Arbetet med pedagogisk dokumentation i förskolan syftar till att synliggöra hur verksamheten tillgodoser barnens möjligheter till lärande i enlighet med  Pedagogisk dokumentation. Varje barn har en pärm där vi sätter in en del av den pedagogiska dokumentationen vi gör i verksamheten: Mitt lärande.