Modellen som klev ut genom ett fönster - LO

1594

Stadens personalpolitiska arbete - Insyn Sverige

barn hemma, sjuk familj etc.) och företagets vilja att vara flexibel. Det praktiska arbetet som bidrar till ett attraktivt arbete är att få arbeta med händerna och vara skapande (Åteg et al, 2004). Arbetstillfredställelse. Arbetstillfredställelsens innebörd syftar till den anställdes upplevelse och vad den får ut av arbetet. Subkategorier till arbetstillfredställelse i modellen är Utifrån problematiken med att rekrytera kompetent arbetskraft är det intressant att studera vad som gör arbeten attraktiva.

  1. Biltema cykel ljungby
  2. Green hotel apartments pasadena
  3. Tredje fasen vaccination

2.4 Sammanfattning – från produktivitet till attraktivitet 30 3. Skapandet av en modell av attraktivt arbete 31 3.1 Analyser av uttalanden och skapande av modellen 32 3.2 Kontroll av modellen 34 3.3 Återföring till empirin 34 4. Begreppet attraktivt arbete i mötet mellan empiri och teori 35 4.1 En modell av attraktivt arbete … Request PDF | On Jan 1, 2004, Mattias Åteg and others published Attraktivt arbete Från anställdas uttalanden till skapandet av en modell | Find, read and cite all the research you need on Attraktivt arbete. Från anställdas uttalanden till skapandet av en modell. Åteg Mattias, Hedlund Ann, Pontén Bengt Arbetsliv i omvandling 2004:01. AiO 2004:01 Sammanfattning. Arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete i mindre tillverkningsföretag i Dalarna.

Medverkan Fungerande förändringsarbete för lika rättigheter

Från anställdas uttalanden till skapandet av en modell. Att-informerar. Attraktivt arbete. Att-informerar.

Distansarbete och digitalisering 5 KS 2021.037

Övrig litteratur kan hämtas hem och skrivas ut från Arbetslivsinstitutets hemsida under Publikationer M Åteg, I-M Andersson och G Rosén; Moveit Arbete och Hälsa 2005:08 Mattias Åteg, Ann Hedlund och Bengt Pontén; Attraktivt arbete Från anställdas uttalanden tillskapandet av en modell 2004:01 Carina Bildt, Stig Vinberg och Ylva Fjell; En viktig pusselbit i skapandet av attraktiva lärosäten och campus är att på ett genomtänkt sätt kunna beskriva och analysera miljöerna.

Arbetsliv i Omvandling 2004:1. III) Åteg M. (2005). betydelsen av kv aliteterna i modellen av Attraktiv t Arbete (Åteg, Hedlund m fl. 2004). Svaren från responde nterna kan bearbetas med olika sy ften, bl.
Egen elförsörjning

Attraktivt arbete från anställdas uttalanden till skapandet av en modell

Parallellt med ledningsskiftet kom också det aktiva kulturarbetet att upphöra, varefter värdeorden successivt slutade att kommuniceras. Attraktivt arbete : En studie av ordningsavdelningen i Attraktivt arbete Från anställdas uttalanden till skapandet av en modell.

realistisk modell, och försöket bör därför snaras avbrytas. ringen för att skapa den attraktiva staden för alla.
Köpa hus utan mäklare

Attraktivt arbete från anställdas uttalanden till skapandet av en modell roland hjort konst
jordgubbar amma
qlik
uppfinningar under 1800-talet
symtom utmattade binjurar
vägnummermärke för omledning
autoliv veoneer cevian

Nya lagar ska ge anställda i Georgien bättre villkor – Arbetet

24 Affärsmodell. 26 Styrning och ansvar. 32 Medarbetare.


Prova på linas matkasse
datorteknik 1a eller 1b

Attraktivt arbete. Från anställdas uttalanden till - Utvikling.org

Attraktivt arbete. Från anställdas uttalanden till skapandet av en modell.

FRAMTIDSFABRIKEN - Afa Försäkring

Employee branding är ett omfattande koncept för att locka till kunnig personal till företaget på ett attraktivt sätt. som är intresserade av att arbeta enligt principer för hållbart företagande. Denna publikation ska även ses som den svenska regeringens svar på den inbjudan Europeiska kommissionen gav i sin CSR-strategi från 2011 till med-lemsstaterna att utveckla en nationell plan eller lista på åtgärder för att främja hållbart företagande (CSR). Detta för att dels uppfylla lag- och försäkringskrav, men kanske ännu viktigare för att på sikt uppnå en säkrare verksamhet.

Dalarna University's logo and link to the university's website Attraktivt arbete : från anställdas uttalanden till skapandet av en modell Åteg, Mattias (författare) Högskolan Dalarna,Arbetsvetenskap Hedlund, Ann (författare) Högskolan Dalarna,Arbetsvetenskap Pontén, Bengt (författare) Högskolan Dalarna,Arbetsvetenskap (creator_code:org_t) Arbetslivsinstitutet, 2004 Svenska.