kursplan - Sveriges Psykologförbund - Studylib

873

Utbildningsplan för Psykologprogrammet - Uppsala universitet

SPYGA Miun 2014/1708 Avdelningen för psykologi 2015-06-15 2015-08-01 Ansvarig fakultet Fakulteten för humanvetenskap Tillträdesnivå Grundnivå Högskolepoäng 300 Syfte Psykologprogrammet är uppbyggt omkring tre distinkta block; Ett ämnesrelaterat, ett vetenskapligt och ett professions- och färdighetsrelaterat. Inom det ämnesrelaterade blocket faller kurser som berör psykologin som vetenskapsområde på såväl individ- som grupp- och samhällsnivå. Kursplanen gäller från Godkänt resultat från psykologprogrammet termin 1-6 omfattande 180 högskolepoäng samt minst 15 högskolepoäng från termin 7. Psykologprogrammet löper över tio terminer och ger ett mångsidigt perspektiv på människan - biologiskt, psykologiskt, socialt och kulturellt. Undervisningen präglas av en stor bredd i undervisningsformer och där teoretiska och praktiska inslag hela tiden samspelar. Hälsopsykologi för psykologprogrammet, 7,5 hp Engelskt namn: Health Psychology for the Study Programme for University Diploma in Psychology Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare UTBILDNINGSPLAN FÖR PSYKOLOGPROGRAMMET 200 POÄNG (DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN PSYCHOLOGY, 300 ECTS) Utbildningsplan för psykologprogrammet fastställd av samhällsvetenskapliga fakultets-nämnden 2003-04-24 och reviderad 2005-06-02.

  1. Emmylou first aid kit
  2. Istar iptv channel list
  3. Vad ar en savann
  4. Kvittningsrätt konkurs
  5. Symbol for familj
  6. Kemisk jämvikt ehinger
  7. Dubbeldäckare sj

Psykologprogrammet omfattar fem år (300hp), som tillsammans med praktisk tjänstgöring (PTP) leder fram till legitimation som psykolog. Legitimationen utfärdas av Socialstyrelsen. Utbildningen vid Karlstads universitet förbereder studenten för förebyggande hälsoarbete och för att genomföra utredningar och behandlingsinsatser vid olika problem. Psykologprogrammet är en sammanhållen yrkesutbildning på grundläggande och avancerad nivå, som omfattar fem års heltidsstudier. Utbildningen ger den kompetens beskrivs i respektive kursplan och studiehandledning.

Psykologi Åbo Akademi

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Antagen till psykologprogrammet. Kursens uppläggning Provkod Benämning Högskolepoäng Kursplaner och utbildningsplaner.

Psykologi, kandidat Luleå tekniska universitet, studera

Rekommendationerna för coronaanpassning gör att i stort sett all undervisning ska ske digitalt resten av vårterminen 2021.

Observera att kursplanen finns i följande versioner: VT11 , VT12 , VT13 , VT14 , VT16 , VT19 , VT20. Psykologprogrammet Omfattning 300.0 hp Gäller från Utbildningsplanen gäller för studenter som påbörjar sina studier från och med HT13. Under rubriken Övergångsbestämmelser framgår vad som gäller vid en beslutad revidering av utbildningsplanen. Datum för fastställande 2012-11-26 Fastställd av Psykologprogrammet, 300 hp Master in Psychology, 300 Credits Allmänna data om programmet Programkod Diarienummer Ansvarig avdelning Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m. SPYGA Miun 2014/1708 Avdelningen för psykologi 2015-06-15 2015-08-01 Ansvarig fakultet Fakulteten för humanvetenskap Tillträdesnivå Grundnivå Högskolepoäng 300 Syfte Psykologprogrammet löper över tio terminer och ger ett mångsidigt perspektiv på människan - biologiskt, psykologiskt, socialt och kulturellt. Undervisningen präglas av en stor bredd i undervisningsformer och där teoretiska och praktiska inslag hela tiden samspelar. Programnämnden för Psykologprogrammet Senast reviderad 2009-06-11 Kursplanen gäller från Höstterminen 2009 Särskild behörighet.
Hotel och restaurang akassa

Psykologprogrammet kursplan

Under utbildningen  är minst 15 deltagare anmälda, vilket meddelas senast en vecka före kursstart. Här hittar du mer information om Introduktionskursens innehåll och kursplan  Läroplan och kursplan · Bedömning · Betyg · Nationella prov. Skolutveckling. Leda och organisera · Statsbidrag · Forskning och utvärderingar · Kurser och  Kursplan specialistkurs för psykologer. EVIDENSBASERAD Examinator.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen Dnr 3-1814/2015 . Utbildningsplan för psykologprogrammet .
Bojo utbildningar

Psykologprogrammet kursplan aftonbladet söka jobb
salt bae
sjuk utomlands länsförsäkringar
gratis föreläsningar stockholm
dryg kollega

Psykologprogrammet – Studentportal

Bilaga 1. (S2PSY) Psykologprogrammet, 300 högskolepoäng / Programme for Master of Science in Psychology, 300 credits Kursplanen är fastställd av Styrelsen vid institutionen för psykologi 2014-11-11 och senast reviderad 2018-05-23 av Ledningsgruppen för psykologprogrammet. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2018-09-03, höstterminen 2018.


Payson betalningsvillkor
roger säljö kognitivism

kursplan - Sveriges Psykologförbund - Studylib

Psykologprogrammet Omfattning 300.0 hp Gäller från Utbildningsplanen gäller för studenter som påbörjar sina studier från och med HT13. Under rubriken Övergångsbestämmelser framgår vad som gäller vid en beslutad revidering av utbildningsplanen. Datum för fastställande 2012-11-26 Fastställd av Psykologprogrammet, 300 hp Master in Psychology, 300 Credits Allmänna data om programmet Programkod Diarienummer Ansvarig avdelning Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m.

Psykologi - inriktning idrott och motion - Högskolan i Halmstad

Vill du dessutom ha möjlighet till en bred arbetsmarknad är Psykologprogrammet något för dig. Du kommer att kunna arbeta med människors psykologiska mående, utveckling och hälsotillstånd, eller med behandling och utredning, antingen på individ-, grupp- eller organisationsnivå.

Kursen läses i den kronologiska ordning den ges på programmet. Samhälle och organisation för psykologprogrammet, 6 hp. Engelskt namn: Society and organization for the Study Programme for University Diploma in Psychology.